Adatvédelmi nyilatkozat

A Biomag-Malom Kft. az adatok kezelését az adatkezelésre vonatkozó hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően végzi, különös tekintettel kerülnek figyelembevételre a következő rendelkezések: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről; 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.); 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

I. Fontos fogalmak

Személyes adatok
A személyes adatok (olykor személyre vonatkozó adatoknak is nevezzük) olyan adatok, amelyek alapvetően lehetővé teszik személyének meghatározását. Ennek során nem az a fontos, hogy a meghatározás egyes információ alapján létrejöhet, hiszen ez ritkán fordul elő. Azonban minél több információt és adatot gyűjtünk össze, annál pontosabban határozható meg az adott személy. A személyes adatok körébe tartozik különösen az érintett személy neve, lakcíme, kora, e-mail-címe és telefonszáma.

Sütik (cookie-k)
A sütik kicsi, olyan jelláncot tartalmazó fájlok, amelyekben bizonyos információkat nyíltan vagy kódolva helyeztek el. A sütiket a szerver küldi az Ön számítógépére, és ott tárolja azokat. Először annak a számítógépnek az azonosítására szolgálnak, amelyről az adott honlapot megnyitották. Amennyiben bejelentkezik egy weboldalon, akkor a sütik arra szolgálnak, hogy a bejelentkezést közöljék a szerverrel és ellenőrizzék az oldal letöltésére való jogosultságot. Minden sütinek van lejárati ideje, amelytől kezdve már nem érvényes. Ez a lejárati idő azonban a nagyon távoli jövőben is lehet. A Müller a honlapon kizárólag ún. session-cookie-kat (ideiglenes, egy adott látogatásra érvényes süti) alkalmaz, amelyek a böngésző bezárását követően érvényüket vesztik. A sütik segítségével visszakövethető a felhasználó útja a honlap különböző oldalain és a különböző weboldalakon keresztül. A sütik segítségével javítható a szerver és az Ön számítógépe közötti kommunikáció, és ezáltal komfortosabbá tehető a weboldal használata. Elképzelhető, hogy a sütik nem a weboldal működtetőjétől, hanem harmadik féltől, szolgáltatótól származnak, ha pl. az oldalon reklám található. A böngészőjén keresztül lehetősége van a számítógépén található sütik megjelenítésére, a meglevő sütik törlésére és olyan konfiguráció beállítására, amely alapján nem mindegyik süti vagy egyetlen süti se tárolódik. Kérjük, legyen tekintettel arra, hogy néhány funkció (mint pl. a bejelentkezés) nem vagy nem megfelelően működik, ha deaktiválja a sütiket.

Pixel
A pixel, a webjelzők (web-beacons), tiszta GIF-ek vagy hasonlók (közösen „pixel“) olyan kis képek, amelyeket egy weboldalon vagy e-mailben helyeznek el. Mivel ezek a képek általában teljesen átlátszóak, nem láthatóak, és nem befolyásolják negatív módon a felhasználói élményt. A weboldal vagy e-mail-cím letöltésekor az ahhoz tartozó kép is letöltődik. Ezzel követhető például, hogy mely oldalakat milyen gyakran hívnak le, illetve hogy megnyitják-e és mikor a hírlevelet. A pixeleket gyakran alkalmazzák a sütikkel együtt. Amennyiben a böngészőjében deaktiválja a sütiket, a pixelen keresztül általában már csak azt számolják, hogy egy adott weboldalt hányszor hívnak le.

IP-cím
Az IP-(internet protocol)-cím a számítógéphez hozzárendelt, egyértelmű szám, amely azért szükséges, hogy egyáltalán keresni lehessen az interneten, oda küldenek minden adatot, adatcsomagot, amelyre a böngészéshez szükség van. Az IP-címekből ezen kívül következtetni lehet arra, hogy melyik országból lépnek be számítógéppel a weboldalra.

1. Az Ön által közölt adatok:

Általában anélkül használhatja az internetes oldalunkat, hogy közvetlenül megadna személyes információkat. Néhány szolgáltatáshoz, mint például a hírlevél-szolgáltatáshoz elkérjük az Önre vonatkozó személyes információkat, mint pl. név, e-mail-cím és postai cím, telefonszám, hogy az adott szolgáltatást gyorsan és felhasználóbarát módon tudjuk bonyolítani, vagy a szolgáltatásnyújtás egyáltalán lehetséges legyen (így pl. szükségünk van az elérhetőségeire a hírlevél kiküldéséhez az e-mail-címre).

2. A Vállalkozás által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés

2.1 Regisztráció, hírlevél feliratkozás

  • (1) Az adatkezelés jogalapja regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a, pontja (és az Info tv. 5. § (1) bekezdés a, pontja és a 6. § (6) bekezdése) alapján, az érintett hozzájárulásán alapul.), amelyet az érintett a Vállalkozás honlapján a „regisztráció” illetve „hírlevél feliratkozás” szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.
  • (2) Az érintetti kör regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén: minden olyan természetes személy, aki a Vállalkozás hírlevelére feliratkozik hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.
  • (3) A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím, telefonszám.
  • (4) Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása a Vállalkozás szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről.
  • (5) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás esetén: a Vállalkozás vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs.
  • (6) Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás esetén: a feliratkozástól számított 5 évig történik.
  • (7) Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti személyes adatai törlését. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében elhelyezett leiratkozási linkre kattintva történik.

3. Hírlevél
A hírlevélre történő feliratkozás keretében magadott személyes adatait, különös tekintettel a megadott érdeklődési körökre arra használjuk fel, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat személyre szabottan kínáljuk Önnek. Nevének közlésével lehetővé teszi számunkra a személyes megszólítást és adatainak egyszerű kezelését. A címével kapcsolatos adatok, különösen az irányítószám, lehetővé teszi számunkra, hogy az adott régióra kialakított ajánlatokat tegyünk Önnek.

Továbbá folyamatosan törekszünk ajánlatunk javítására. Ide tartozik az elküldött hírlevelek kiértékelése is, pl. hogy a közölt e-mail-cím elérhető-e, mely hírleveleket nyitották meg, a hírlevélen belül mely linkekre kattintottak rá és történt-e visszacsatolás ((automatikus) válasz, hibaüzenet stb.). Az adatokat kizárólag a Biomag-Malom Kft. gyűjti be és dolgozzák fel. Az adatokat más nem kapcsolt vállalatoknak nem küldjük tovább.

A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele előtt beleegyezését adja e-mail-címének, valamint az ott kért adatainak felhasználásához. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy termékeinkről és szolgáltatásainkról egyéni ajánlatokat tegyünk Önnek és folyamatosan javítsuk hírlevél-szolgáltatásunkat.

Az adott beleegyezés (e-mail-cím használata, a személyes adatok használata) bármikor visszavonható. Kérjük, ezzel kapcsolatban forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a következő e-mail-címen info@biokerteszet.com.